प्रकाशित मिति : 25 Sep 2022

दशैं विदा सम्वन्धमा सूचना


मिति २०७९ असोज १० गते देखि २०७९ असोज २३ गते सम्म कक्षा नर्सरी देखी कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन वन्द रहने र मिति २०७९ असोज २४ गते बाट पून सञ्चालन हुने व्यहोरा सूचित गरीन्छ । 

सम्बन्धित सूचना