प्रकाशित मिति : 30 Jun 2022

शै.व. २०७९/०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

शै.व. २०८० मा यस विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनतर विद्यार्थीहरुको बोर्ड परीक्षा को परीक्षा केन्द्र मानसिंह धर्म मा.वि.,मनमैंजु भएको व्यहोरा सूचित गरीन्छ । साथै कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षाको परीक्षा प्रवेश वितरण भईरहेकोले आफ्नो प्रवेशपत्र समयमानै संकलन गरीसक्नुहुन समेत सूचित गरीन्छ । 
परीक्षा समयः विहान ७ बजे देखी 
परीक्षा सञ्चालन मितिः २०८०।०२।१६ गते देखी 
परीक्षा तालिका यस अघिको मेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्बन्धित सूचना