प्रकाशित मिति : 08 Sep 2022

कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई टिप्लिकेट तथा सर्टिफिकेटको लागि आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना

कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन तथा प्रोभिजन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि मिति २०७९।०५।३१ गते भित्र विद्यालय प्रशानमा सम्पर्क गर्नुुहुन सूचित गरीन्छ । साथै कुनै दुई विषयमा अनुत्तिर्ण वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरुले मौका परीक्षामा सम्मिलित हुन मिति २०७९।०५।३१ गते भित्र विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत सूचित गरीन्छ ।

आवश्यक कागजात
ट्रान्सक्रिप्टको लागिः कक्षा ११ को ग्रेडसिटको फोटोकपी, कक्षा १२ को ग्रेडसिट (नेटबाट निकालेको), शुल्क रु ११५०।–
मौकापरीक्षा फारम भर्नः कक्षा १२ को ग्रेडसिट (नेटबाट निकालेको), पासपोर्ट साईज फोटो २ प्रति, कक्षा १२ को प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी, शुल्क रु ७००।–

सम्बन्धित सूचना