प्रकाशित मिति : 08 Sep 2022

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा कुनै २ विषयमा अनुत्तीर्ण वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरुलाई पूरक परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना

कुनै दुई विषयमा अनुत्तिर्ण वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरुले मौका परीक्षामा सम्मिलित हुन मिति २०७९।०५।३१ गते भित्र विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क गरी पूरक परीक्षा फारम भर्नुहुन सूचित गरीन्छ । 

आवश्यक कागजात
१) कक्षा १२ को ग्रेडसिट (नेटबाट निकालेको), 
२) पासपोर्ट साईज फोटो २ प्रति
३) कक्षा १२ को प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी, शुल्क रु ७००।–

सम्बन्धित सूचना