Notice

Exam Form Notice 2078 For Grade XII

कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचनाराष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड द्वारा लिइने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा आंशिक तथा नियमिति परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले यही २०७८।१०।१० गते भित्र परीक्षा आवेदन फारम भर्न सूचित गरीन्छ । तपशिल१. पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति२. कक्षा ११ को मार्कसिट फोटोकपी १ प्रति३. फारम शुल्क रु ७००।–४. प्रयोगात्मक […]

DETAIL

Notice 2078-08-26

यस विद्यालयबाट कक्षा ११/१२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उपलब्ध गराईने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु (ट्रान्स्क्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल) प्राप्तिकालागि तपसिल अनुसारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोधगरिन्छ ।कक्षा ११ को ग्रेडसिटको प्रतिलिपीकक्षा १२ को नेट बाट निकालेको ग्रेडसिटएस ई ई को ग्रेडसिटको प्रतिलिपी

DETAIL

Notice-2078-07-01 Very important Notice for regular students studying in class 11

शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा यस विद्यालयको कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले मिति २०७८ मंसिर २९ गते भित्र रजिष्ट्रेशन आवेदन फाराम भरी लेखा शाखामा बुझाउन हुन सूचित गरीन्छ ।आवश्यक कागजात१) कक्षा १० को लब्धाड्ढ पत्रको प्रतिलिपी२) फोटो २ प्रति (हाल सालै खिचेको पी पी साईजको)३) फारम शुल्क रु ५००।– नोटः रजिष्ट्रेशन आवेदन फारम नभरेका विद्यार्थीहरुले […]

DETAIL

OUR LOCATION

CONTACT US

TOP