Notice

विज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक सामाग्रीको मूल्य सूचि आह्वान सम्वन्धमा । कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका निम्नानुसार रहेको छ । Grade XII Board Exam Center 2080-081 कक्षा ११ नियमित तर्फका विद्यार्थीहरुको बोर्ड परीक्षाको परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना Grade XII 2080 Practical Exam Notice Pre-Board Exam Routine 2080 छात्रवृत्ती आवेदन फारम खुलेको सम्वन्धी सूचना कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा केन्द्र मानसिंह धर्म मा.वि., तारकेश्वर भएको व्यहोरा सम्वन्धि सूचना शै.व. २०७९÷०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९/०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९/०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९÷०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९/०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाको प्रवेश पत्र २०८०।०१।१९ देखी २०८०।०१।२१ भित्र वितरण हुने व्यहोरा सूचित गरीन्छ । XI Pre-board Routine Notice Grade XII Pre-Board Theory Exam Routine and Board Practical Exam Notice दशैं विदा सम्वन्धमा सूचना Verification about school logo change and Verification of School address. कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा कुनै २ विषयमा अनुत्तीर्ण वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरुलाई पूरक परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई टिप्लिकेट तथा सर्टिफिकेटको लागि आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना कक्षा ११ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको सूचना Very important Notice for regular students studying in class 11 शै.व. २०७८/०७९ को कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ती आवेदन फारम कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९/०८० को कक्षा ११ नियमित तर्फको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना

Principal बाट सन्देश

Nirmala Shakya
Principal
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय

Today, the role of a school is not only to pursue the academic excellence but also to motivate and empower the students to be lifelong learners, critical thinkers, and productive members of an ever-changing global society. Converting every individual into a self-reliant and independent citizen, our school provides an amalgam of scholastic and co-scholastic activities.

सूचना सूचीहरू

समाचार सूचीहरू

@nepalrssnepaltar2176