Notice

दशैं विदा सम्वन्धमा सूचना About School Stamp and Logo कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा कुनै २ विषयमा अनुत्तीर्ण वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरुलाई पूरक परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई टिप्लिकेट तथा सर्टिफिकेटको लागि आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना कक्षा ११ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको सूचना Very important Notice for regular students studying in class 11 शै.व. २०७८/०७९ को कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ती आवेदन फारम कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना शै.व. २०७९ मा यस विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना

Principal बाट सन्देश

Nirmala Shakya
Principal
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय

Today, the role of a school is not only to pursue the academic excellence but also to motivate and empower the students to be lifelong learners, critical thinkers, and productive members of an ever-changing global society. Converting every individual into a self-reliant and independent citizen, our school provides an amalgam of scholastic and co-scholastic activities.

सूचना सूचीहरू

समाचार सूचीहरू